مجله ماهریس

خرید انواع فرش ماهریس

فرش ماهریس شفق 12 متری آبی

9,870,000 تومان
نام طرح: شفق آبی رنگ 8 رنگ برجسته شانه فرش شفق آبی: 1200 تراکم فرش: 3600

فرش ماهریس شفق 12 متری کرم

9,870,000 تومان
نام طرح: شفق کرم رنگ 8 رنگ برجسته شانه فرش شفق کرم: 1200 تراکم فرش: 3600

فرش پارادایس 12 متری کرم رنگ

9,870,000 تومان
نام نقشه و طرح: پارادایس رنگ زمینه: کرم رنگ‌های موجود و قابل بافت از این طرح: کرم، طوسی سیلور و فیلی شانه فرش پارادایس: 1200 تراکم فرش: 3600 تعداد رنگ به کار رفته در فرش: 8 رنگ

فرش ماهریس رزاریس 12 متری کد R109

11,000,000 تومان
نام طرح: رزاریس کد 109 8 رنگ برجسته شانه فرش رزاریس: 1200 تراکم فرش: 3600

فرش افشان گلفرنگ 12 متری خاکی

9,870,000 تومان
نام طرح: افشان گلفرنگ خاکی 8 رنگ برجسته شانه فرش سها طوسی سیلور: 1200 تراکم فرش: 3600

فرش افشان بارانا 12 متری کرم رنگ

9,870,000 تومان
نام طرح: افشان بارانا رنگ زمینه: کرم رنگ‌های موجود و قابل بافت از این طرح: کرم، طوسی سیلور و فیلی شانه فرش افشان بارانا: 1200 تراکم فرش: 3600 تعداد رنگ به کار رفته در فرش: 8 رنگ

فرش ماهریس رزاریس 12 متری کد R108

11,000,000 تومان
نام طرح: رزاریس کد 108 8 رنگ برجسته شانه فرش رزاریس: 1200 تراکم فرش: 3600

فرش مهتاب 12 متری کرم

9,870,000 تومان
نام طرح: مهتاب کرم رنگ 8 رنگ برجسته شانه فرش مهتاب کرم: 1200 تراکم فرش: 3600

فرش ماهریس یاسمن 12 متری خاکی

9,870,000 تومان
نام طرح: یاسمن خاکی رنگ 8 رنگ برجسته شانه فرش یاسمن خاکی: 1200 تراکم فرش: 3600

فرش وینتیج 12 متری کد 2021

9,870,000 تومان
نام طرح: وینتیج 2021 8 رنگ برجسته شانه فرش وینتیج: 1200 تراکم فرش: 3600