مشاهده همه 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

فرش ماهریس شباهنگ 6 متری کرم

4,935,000 تومان
نام طرح: شباهنگ کرم رنگ 8 رنگ برجسته شانه فرش شباهنگ کرم: 1200 تراکم فرش: 3600

فرش ماهریس شباهنگ 9 متری کرم

7,552,500 تومان
نام طرح: شباهنگ کرم رنگ 8 رنگ برجسته شانه فرش شباهنگ کرم: 1200 تراکم فرش: 3600

فرش ماهریس شباهنگ 12 متری کرم

9,870,000 تومان
نام طرح: شباهنگ کرم  رنگ 8 رنگ برجسته شانه فرش شباهنگ کرم: 1200 تراکم فرش: 3600

فرش ماهریس شباهنگ 6 متری خاکی

4,935,000 تومان
نام طرح: شباهنگ خاکی رنگ 8 رنگ برجسته شانه فرش شباهنگ خاکی: 1200 تراکم فرش: 3600

فرش ماهریس شباهنگ 9 متری خاکی

7,552,500 تومان
نام طرح: شباهنگ خاکی رنگ 8 رنگ برجسته شانه فرش شباهنگ خاکی: 1200 تراکم فرش: 3600

فرش ماهریس شباهنگ 12 متری خاکی

9,870,000 تومان
نام طرح: شباهنگ خاکی رنگ 8 رنگ برجسته شانه فرش شباهنگ خاکی: 1200 تراکم فرش: 3600